DUHOVNIK, MATEMATIK, URAR

MATEJ VREČER – DUHOVNIK, MATEMATIK, URAR – GRADITELJ KALVARIJE V ŠMARJU PRI JELŠAH

O šmarskem župniku, graditelju kalvarije v Šmarju pri Jelšah, veliko izvemo iz njegovega testamenta in popisa inventarja ob njegovi smrti (gl. Kemperl, Metoda (2016):  Matej Vrečer – duhovnik, matematik, urar). Na tem mestu objavljamo nekaj poudarkov iz njegovega življenja in dela.

  • Rodil se je leta 1702 v vasi Šentjanž nad Štorami;
  • osnovno izobrazbo je dobil v ruški latinski šoli;
  • študiral je na graški univerzi, ki so jo vodili jezuiti: tri leta je obiskoval filozofsko smer in si pridobil naziv doktor svobodnih umetnosti in filozofije;
  • leta 1726 je bil v Vidmu posvečen v mašnika; najprej je služboval v Novem mestu, nato v Šentjurju pri Celju in Zibiki, od 5. maja 1737 do svoje smrti pa v Šmarju pri Jelšah;
  • bil je zelo izurjen v izdelovanju sončnih ur; v muzeju v Wuppertalu v Nemčiji je ohranjena njegova prenosna ekvatorialna sončna ura iz leta 1754;
  • v Lembergu je imel usnjarno, bil je lastnik kmetije in polovične hube v Šmarju ter oljarne v Krajnčici;
  • okrog leta 1738 se je lotil prenove cerkve sv. Roka in s tem ustvaril eno najlepših baročnih sakralnih notranjščin na Slovenskem;
  • bil je pobudnik postavitve šmarske Kalvarije, za katero je zamisel dobil morda v Kalvariji v Gradcu;
  • gradnje Kalvarije nad Šmarjem se je lotil leta 1743. Do leta 1753 je bilo zgrajenih in opremljenih vseh 14 kapel. Prizori temeljijo na žalostnem delu rožnega venca, Kalvarija pa se zaključi s svetimi stopnicami in z Božjim grobom. Šmarska Kalvarija še dandanes slovi kot najučinkovitejša baročna scenska postavitev na Štajerskem;
  • po kratki bolezni je umrl 6. maja 1758 v domačem župnišču, v Šmarju pri Jelšah.